Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 Full Crack (32bit & 64bit)

Loading...

Giới thiệu

AutoCAD Mechanical là phần mềm thiết kế cơ khí, cho sản xuất nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình thiết kế cơ khí. Một phần của giải pháp Autodesk cho tạo mẫu (Digital Prototyping), bao gồm tất cả các chức năng của AutoCAD, một trong những phần mềm hàng đầu thế giới thiết kế CAD 2D, cộng với các thư viện toàn diện của phần dựa trên các tiêu chuẩn và công cụ để tự động phổ biến nhiệm vụ cơ khí CAD.

Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 là phiên bản mới nhất của phần mềm này. Ở phiên bản này, nhà sản xuất đã bổ sung rất nhiều tính năng mới, hỗ trợ đắc lực cho các kỹ sư thiết kế, giảm bớt thời gian, thao tác cũng như mang đến thiết kế mô phỏng tốt nhất.

 

Download

Bản 32bit (Link Fshare)
Bản 32bit (Link 4share)
Bản 64bit (Link Fshare)
Bản 64bit (Link 4share)

Loading...

2 thoughts on “Autodesk AutoCAD Mechanical 2016 Full Crack (32bit & 64bit)

Leave a Reply

Your email address will not be published.