By

Crysis là một đầu tiên người shooter video game được phát triển bởi Crytek tại trụ sở chính của họ ở Frankfurt, Đức , xuất bản bởi Electronic Arts cho Microsoft...

By

Là phiên bản mở rộng độc lập của Crysis, Crysis Warhead tiếp tục mang đến cho người chơi cơ hội tung hoành trên 1 chiến trường rộng lớn với những món “đồ...

Show Buttons
Hide Buttons