Download Adobe After Effects CC 2015.2 Full Crack

Loading...

Giới thiệu

Adobe After Effects CC 2015.2 là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm này (06/2016).

Download Adobe After Effects CC 2015.2 Full Crack

Adobe After Effects là phần mềm đồ họa chuyển động số và đồ họa tổng hợp được phát triển bởi hãng Adobe Systems. Chức năng chính của After Effects giúp bạn có thể làm được những chuyển động đồ họa ấn tượng, đẹp mắt. Ví dụ như những clips quảng cáo hay thước phim sống động, đẹp mắt, hấp dẫn và đầy lôi cuốn. Nếu bạn là một người yêu thích ngành thiết kế đồ họa, kỹ xảo trong TVC quảng cáo hay game hoặc truyền hình thì đây là một công cụ không thể thiếu.

Download

Cho Windows
Adobe After Effects CC 2015
Update Adobe After Effects CC 2015.2 (cập nhật 22/3/2016)

Cho Mac OS
Adobe After Effects CC 2015
Update

Các công cụ khác, dùng cho cả Windows và Mac OS
Net Balancer 9.1.1
Crack Adobe X-Force CC 2015
Adobe Update Management Tool 8.0


Hướng dẫn cài đặt và crack Adobe After Effects CC 2015.2

Hướng dẫn này lấy hình ảnh của Photoshop, trên After Effects tương tự nhé.

Bước 1: NGẮT MẠNG HOÀN TOÀN và thêm vào file host các dòng sau:
127.0.0.1 192.150.14.69
127.0.0.1 192.150.18.101
127.0.0.1 192.150.18.108
127.0.0.1 192.150.22.40
127.0.0.1 192.150.8.100
127.0.0.1 192.150.8.118
127.0.0.1 209-34-83-73.ood.opsource.net
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET.*
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 practivate.adobe.*
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 tss-geotrust-crl.thawte.com
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 clr.verisign.net
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 ocsp.spo1.verisign.com
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 OCSP.SPO1.VERISIGN.COM
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 199.7.54.72
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 65.52.240.48
127.0.0.1 192.150.14.69
127.0.0.1 192.150.18.101
127.0.0.1 192.150.18.108
127.0.0.1 192.150.22.40
127.0.0.1 192.150.8.100
127.0.0.1 192.150.8.118
127.0.0.1 209-34-83-73.ood.opsource.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 CRL.VERISIGN.NET.*
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 practivate.adobe.*
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 tss-geotrust-crl.thawte.com
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com

Bước 2. Giải nén file thì không nói nữa rồi. Chạy file Set-up.exe và chọn Install.

Bước 3. Bấm Sign in

Bước 4. Chọn Connect Later > Chọn Accept

Bước 5. Mở X-Force Adobe CC 2015.exe lên và chọn phần mềm muốn cờ rắc ở Product, sau đó bấm GENERATE để tạo Serial.

Bước 6. Copy Serial trên vào trình cài đặt rồi bấm Next:

Bước 7. Bấm Connect Later.

Bước 8. Chọn Install và chờ cài đặt xong.

Bước 9. Mở phần mềm lên thì sẽ hiện thông báo sau, ta chọn Having trouble connecting to the internet.

Bước 10. Bấm Offline Activation.

Bước 11. Chọn Generate Request Code.

Bước 12. Copy phần Request Code vào phần Request trong X-Force.

Bước 13. Bấm Generate để tạo mã phản hồi trong phần Activation:

Bước 14. Paste mã phản hồi vào trình cài đặt, phần Response Code, rồi bấm Activate.

 

Đến đây là cài đặt xong Adobe After Effects CC 2015 rồi nhé, giờ đến cài đặt update.

Bước 17: Cài đặt Adobe Update Management Tool 8.0.
Bước 18. Mở Adobe Update Management Tool trong Start lên (cẩn thận nhầm với Adobe Application Manager của Adobe), và chọn Install Offline Updates.

Bước 19. Browse đến file update vừa tải về (ví dụ là [64bit] Photoshop CC 2015 16.1.2 update.zip) và bấm Run.

Bước 20. Chờ và tận hưởng kết quả

Bước 21. Dùng  NetBalancer để chặn tường lửa. Bước này mình triển khai vì một số lần trước gặp phải lỗi một số trình chạy của Adobe kết nối internet (dù đã dùng tường lửa chặn, nhưng không hiệu quả), dùng  NetBalancer sẽ hiệu quả hơn.

Chú ý:
– Trong trường hợp máy báo lỗi thì các bạn có thể chưa cần gỡ ra cài lại, mà chỉ cần setup lại từ đầu và nhập serial mới vào. Nếu còn bị lỗi thì các bạn gỡ sạch phần mềm ra và cài lại từ đầu.
– Không cài Adobe Creative Cloud vào máy, vì rất dễ dính bản quyền.
– Để tránh những hiện tượng lỗi không đáng có thì nếu bạn đã dùng cờ rắc/patch trước đó thì nên gỡ ra hoàn toàn, sau đó cài đặt bằng cách này.

Loading...

3 thoughts on “Download Adobe After Effects CC 2015.2 Full Crack

 • 13/05/2017 at 6:08 pm
  Permalink

  Admin cho hỏi cái X-Force Adobe CC 2015.exe ở đâu nhỉ? trong file có mỗi set-up cc 2015

  Reply
 • 29/04/2017 at 9:27 am
  Permalink

  Xin chào admin.. Mình chỉ cài Adobe After Effects CC 2015 k cài phần update được không? vì mình k cần photoshop.. Với sao khi mình cài xong ngày hôm sau mình vào after effects thì phần mềm báo lỗi này: ‘…adobe.com/go/applicationmanager’
  Thank admin

  Reply
  • 04/05/2017 at 12:08 pm
   Permalink

   bạn chịu khó đọc hướng dẫn chút. Tắt update thì bạn có thể xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=JtKTlbI3_yA. Với lại update thì có liên quan gì đến photoshop đâu? Lỗi kia có thể là do bạn chưa crack phần mềm

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.