Download Best Tool for PES 2018 DpFileList Generator 1.1 ( DLC 1.0 )

Loading...

Giới thiệu

PES 2018 DpFileList Generator 1.1 ( DLC 1.0 ), một công cụ tuyệt vời để anh em có thể update mọi thứ cho Pes 2018.

Bên cạnh đó còn có 1 tool khác để anh em có thể chỉnh sửa chỉ số cầu thủ theo cách của mình là PES 2018 Player Editor v1

Download

Download PES 2018 DpFileList Generator 1.1

Link Mega

Download PES 2018 Player Editor v1

Link tại đây

Hướng dẫn

Chọn file .cpk cần update -> genarate

Xem thêm:

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.