Download Microsoft .NET Framework bản miễn phí cài đặt cho máy tính của bạn

Loading...

Ngày nay có vô số phần mềm thông dụng buộc phải phải cài Microsoft NET Framework để có thể hoạt động được. Vậy nên upchiase chúng tôi sẽ tổng hợp lại cho các link download Microsoft NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản cho bạn cập nhật và cài đặt vào máy tính của mình.

Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework mọi phiên bản

Download Microsoft NET Framework miễn phí cài đặt offline về máy tính

.NET Framework 4.5.2

Dowload 32bit & 64bit version

.NET Framework 4.5.1 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 4.5 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 4.0 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 3.5 (Full Package)

Dowload 32bit và 64bit version

NET Framework 3.5 Service Pack 1

Dowload NET 3.5 service Pack I

NET Framework 3.0 (Full Package)

Download 32bit version

Download 64bit version

NET Framework 2.0 (Full Package)

Download 32bit version

Download 64bit version

Microsoft .NET Framework là 1 nền móng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi vận dụng cốt yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows khá lớn mạnh bởi Microsoft. lúc cài đặt một số phần mềm

.Net Framework đã trang bị sẵn trong Windows 8 và Windows server 2012 nên nếu bạn đang sử dụng hai hệ điều hành này thì bạn không cần cài nó nữa.

Cấu hình cài đặt các phiên bản Microsoft NET Framework

NET Framework 4.5.2

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack một, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack hai, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack hai
 • Vi xử lý: một GHz hoặc mau lẹ hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và hai GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5.1

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack một, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: một GHz hoặc mau lẹ hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và hai GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack hai
 • Vi xử lý: một GHz hoặc tốc độ hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.0

 • Hệ điều hành: Windows 7, Windows 7 Service Pack một, Windows Server 2003 Service Pack hai, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 3.5

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 3.0

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 2.0

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB
 • Windows Installer: Windows Installer 3.1 hoặc mới hơn
 • Internet Explorer: Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn

Chúc các bạn thành công!

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.