Download mọi phiên bản Windows 10
Posted by TieuPhu on 7th July 2016
| 108 views

Tổng hợp link download của tất cả các phiên bản Windows 10.

download mọi phiên bản windows 10

Download Windows 10 Home & Pro (x64, x86)

  • Bản 32bit:
link fshare
link tenlua
link 4share
  • Bản 64bit:

Download Windows 10 Enterprise (x64, x86)

  • Bản 32bit:
  • Bản 64bit:

Download Windows 10 Single Language (x64, x86)

  • Bản 32bit:
  • Bản 64bit:

Cách Active/ Thuốc Windows 10

link mega
link fshare
link tenlua
[Xem thêm] Hướng dẫn cài Windows 10 chi tiết
Show Buttons
Hide Buttons