PTE Patch 4.1 PES 2017 – Update Pes 2017 05/02/2017

Loading...

Giới thiệu PTE Patch 4.1

PTE Patch 4.1 cho Pes 2017 được PTE Team chính thức phát hành vào ngày 05/02/2017 với một số cập nhật nho nhỏ về Kits và Faces sau khi Data Pack 3 được chính thức phát hành.

PTE Patch 4.1 PES 2017 - Update Pes 2017 05/02/2017
PTE Patch 4.1 PES 2017

Một số cập nhật:

New and Update Kits cho: Boavista, Braga, Monaco (UCL), Hamburger, Hertha (UCL), Wolfsburg, Kobenhavn, Ý (mới đi), Slovakia, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Senegal và Mali.

Một số gương mặt mới được thêm vào.

Chú ý: Tắt LIVE UPDATES khi chơi với các đội được tạo thêm như BAYERN MUNCHEN.

Download

Link Mega

Link Zippyshare

Hướng dẫn

Bạn cần cài đặt bản PTE Patch 4.0 trước khi cài bản này.

Nếu có bất kỳ lỗi gì phát sinh vui lòng comment bên dưới hoặc kêu gọi hỗ trợ từ fanpage của upchiase.com.

Chúc các bạn có những giây phút tuyệt vời!!! :))

Loading...

One thought on “PTE Patch 4.1 PES 2017 – Update Pes 2017 05/02/2017

 • 07/02/2017 at 1:30 pm
  Permalink

  noi bi loi nay la sao ad oi, giup em voi

  unhandled exception has occurred in your application. If you click continue the application will ingore this error and attempt to continue. If you click quit the application will close immediately

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Unknown error (0x80041002)
  at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
  at System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
  at League_Switcher.Form1.Button1_Click_1(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1086.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
  —————————————-
  PTE Patch
  Assembly Version: 2.0.1.4
  Win32 Version: 2.0.1.4
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Pro%20Evolution%20Soccer%202017/PTE%20Patch.exe
  —————————————-
  Microsoft.VisualBasic
  Assembly Version: 10.0.0.0
  Win32 Version: 14.6.1038.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
  —————————————-
  System
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  —————————————-
  System.Core
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1084.0 built by: NETFXREL3STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  —————————————-
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  —————————————-
  System.Drawing
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1078.0 built by: NETFXREL3STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  —————————————-
  System.Runtime.Remoting
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
  —————————————-
  System.Configuration
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  —————————————-
  System.Xml
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  —————————————-

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.