By

Giới thiệu Aegisub là một nền tảng công cụ mã nguồn mở miễn phí cho việc tạo và chỉnh sửa phụ đề. Aegisub khiến công việc tạo và chỉnh sửa phụ đề diễn...

Show Buttons
Hide Buttons