By

Các bạn thấy 1 giáo sư tin học nào đó, thao tác “cạch cạch” trên máy tính của họ chỉ với bằng phím mà không dùng tới chuột, trông có vẻ rất giỏi...

Show Buttons
Hide Buttons