Ngôi mộ của Gia Cát Lượng và cái chết của ông. Giới thiệu Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng (181-234) là nhân vật kiệt xuất và thao lược trong lịch sử Trung Quốc...

Show Buttons
Hide Buttons