By

Để cài đặt Win 10 từ USB thì cũng như mọi phiên bản khác, chúng ta cần phải có file .ISO của win 10. Các bạn có thể tải tại đây. Đối với cài win 10 từ DVD...

Show Buttons
Hide Buttons